Minggu, 06 Maret 2011

Perubahan Folder pada Windows xp, Vista dan Windows 7

XP: Documents and Settings
Vista or 7: Users

XP: Documents and Settings\$USER$\My Documents
Vista or 7: Users\$USER$\Documents

XP: Documents and Settings\$USER$\My Documents\My Music
Vista or 7: Users\$USER$\Music

XP: Documents and Settings\$USER$\My Documents\My Pictures
Vista or 7: Users\$USER$\Pictures

XP: Documents and Settings\$USER$\My Documents\My Videos
Vista or 7: \Users\$USER$\Videos

XP: Documents and Settings\$USER$\Application Data
Vista or 7: Users\$USER$\AppData\Roaming

XP: Documents and Settings\$USER$\Cookies
Vista or 7: Users\$USER$\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies

XP: Documents and Settings\$USER$\Local Settings
Vista or 7: Users\$USER$\AppData\Local

XP: Documents and Settings\$USER$\NetHood
Vista or 7: Users\$USER$\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts

XP: Documents and Settings\$USER$\PrintHood
Vista or 7: Users\$USER$\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts

XP: Documents and Settings\$USER$\Recent
Vista or 7: Users\$USER$\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent

XP: Documents and Settings\$USER$\SendTo
Vista or 7: Users\$USER$\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo

XP: Documents and Settings\$USER$\Start Menu
Vista or 7: Users\$USER$\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu

XP: Documents and Settings\$USER$\Templates
Vista or 7: Users\$USER$\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates

XP: Documents and Settings\$USER$\Local Settings\Application Data
Vista or 7: Users\$USER$\AppData\Local

Tidak ada komentar:

Posting Komentar